Beslut om nationella tillstånd i slutet av oktober

Ett beslut om reklamradions tre nationella FM-tillstånden väntas i slutet av oktober.

”Handläggningen av de nationella tillstånden pågår och målsättningen är att beslut ska kunna fattas i slutet av denna månad” säger Ola Vigström på Myndigheten för press, radio och TV.

16 november är sista ansökningsdag för de 35 regionala och lokala tillstånden och beslutet om de nationella tillstånden ska tas en tid innan dess, så att radiobolagen kan ta hänsyn till resultaten på nationell nivå. Enligt Ola Vigström har det ännu inte kommit in några ansökningar om de regionala och lokala tillstånden.

Sex företag och en privatperson har lämnat anbud på de tre nationella tillstånden: Bauer Media, DB Media (Guldkanalen), Kilohertz (MTG), Mad Men Media (Retro FM), Marijn Janssen, NRJ Finland och RBS Broadcasting (NRJ).

Share