Besked om DAB+-tillstånd närmar sig

Grafik: World DAB.

Myndigheten för press, radio och TV kommer snart med ett besked om vilka som får de lediga nationella och regionala DAB+-tillstånden. Men MPRT kan inte säga exakt vilken dag det sker.

Under de närmaste dagarna samråder myndigheten med Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Därefter ska aktörerna få yttra sig över villkoren som är förenande med tillstånden innan beslutet till slut meddelas.

De nya tillstånden gäller från 1 september i år till 31 juli 2026. MPRT utlyste tidigare i år sju nationella tillstånd och dessutom två tillstånd i varje region med undantag för de tre storstadsområdena som har ett ledigt regionalt tillstånd var. Tolv ansökningar kom in från Mad Men Media (7), Skärgårdsradion (1), DB Media (2), Prodraft (1) och en privatperson.

Förra året förlängdes tillståndsperioden för de existerande 21 nationella tillstånden och de tre regionala tillstånden i storstadsregionerna till 2026, då även FM-tillstånden för kommersiell radio går ut.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share