BBC fördubblar externa radioproduktioner

BBC ska fördubbla andelen externt producerade radioprogram, har BBC Trust beslutat efter en översyn.

I dag står externa produktionsbolag för en tiondel av BBC-s radioutbud. Den kvoten ska fördubblas till en femtedel från budgetåret 2012-2013. BBC-ledningen får i uppdrag att till nästa år ta fram en ny policy, som ska förbättra samarbetet med de oberoende produktionsbolagen.

”Genom att lägga ut fler program skapar vi en större konkurrens om de bästa idéerna, oavsett varifrån de kommer. Det är bra för licensbetalarna, som BBC Trust ska arbeta för. Vi är särskilt angelägna om att skapa en mycket mer öppen och rättvis modell för hur utläggningen till den oberoende sektorn ska gå till” säger David Liddiment, som är ordförande den BBC Trust-kommitté som har tagit fram förslaget.

”Vi har varit bra på att nå målen när det gäller extern produktion och vi ser fram emot att arbeta med branschen och öppna för konkurrens kring fler kontrakt” säger BBC-s radio- och muskchef Tim Davie.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share