Bauer vill att SR säljer P3

staffanrosell

Sveriges Radio bör sälja P3, menar Bauer Medias VD Staffan Rosell i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

SR har en marknadsandel på 75 procent av radiolyssnandet och P3-s profil liknar enlgit Staffan Rosell i stor utsräckning de kommersiella kanalerna Mix Megapol, NRJ och Rix FM. Dessutom har SR bättre tekniska förutsättningar än den kommersiella radion, något som hade försvunnit om regeringen hade valt att gå vidare med förslaget om att digitalisera radion.

”Skulle digitalradio ha införts, vilket fram tills i höstas var huvudalternativet, så hade detta problem lösts. Då hade utrymmet i etern blivit betydligt större och kommersiella radio såväl som SR hade kunna öka sitt utbud i stort sett obegränsat. I och med att den dörren tillsvidare är stängd aktualiseras frågan om fördelningen av det begränsade utrymmet på FM-bandet” skriver Staffan Rosell.

”Det råder bred politisk enighet om att mångfald i utbudet av medierna är ett centralt värde. Konkurrens mellan starka, och av varandra oberoende, medieaktörer anses med rätta vara eftersträvansvärt. Givet detta är det inte alls tillfredställande att en och samma aktör har tre fjärdedelar av lyssnandet, grundat på fundamentalt bättre tekniska förutsättningar att nå lyssnar” fortsätter Staffan Rosell.

Staffan Rosell citerar ett PM från den statliga medieutredningen som föreslår att SR-s kanalorganisation ”ses över utifrån ett användarperspektiv”. Bauers lösning är att knoppa av och sälja P3 och låta den bli en kommersiell kanal. P1, P2, P4 och P5 uppfyller kraven på att public service ska skapa ett innehåll med allmänintresse men som inte är kommersiellt gångbart, menar Rosell. Det gäller däremot inte P3, vars musikprofil och redaktionella utbud är ”i stor utsträckning identisk med kanaler så som Mix Megapol, NRJ och Rix FM”.

Fördelarna med en försäljning är enligt debattartikeln att det skulle ge en stor försäljningintäkt till SR och frigör resurser som idag går till produktionen av P3. Balansen mellan reklamradion och SR skulle förbättras och reklamradion skulle få tillgång till ett nationellt sändarnät. Förslaget från Bauer är att regeringen tillsätter en statlig utredning som ska utreda formerna för en avknoppning och försäljning av P3.

Mer:
”Sveriges Radio bör sälja kommersiella P3”, Svenska Dagbladet.

Share