Bauer och MTG vill ha uppskov för DAB-start

Den kommersiella radion ger inte upp DAB-projektet. De två stora reklamradiobolagen Bauer Media och MTG Radio behåller sina tillstånd, men begär uppskov med sändningsstarten.

I tillstånden för digital kommersiell radio står det att alla stationer ska vara igång senast 1 oktober. Men nu vill både Bauer Media och MTG Radio få uppskov, i väntan på besked från politikerna om de framtida förutsättningarna för digitalradion.

”Vi kommer inte att lämna tillbaka tillstånden. Vi förutsätter att politikerna återkommer med någon plan” säger Christer Modig, som är chef för MTG Radio. Han säger bland annat att PTS fortfarande inte är klar med sin frekvensplanering för DAB-radion.

”Vi vill ha politisk klarhet kring övergången till digitalradio och kring vad som händer med våra FM-tillstånd 2018 innan vi gör ytterligare investeringar” säger Bauer Media Groups VD Staffan Rosell.

I juni meddelade kulturminister Alice Bah Kuhnke i en debattartikel att förslaget från branschsamordnaren Nina Wormbs inte blir verklighet. Det innebär bland annat att det inte blir någon nedsläckning av FM-sändningarna 2022. Men vid sidan av debattartikeln har inga besked givits från politikernas sida.

Medan den kommersiella radion redan har tillstånd att sända nationellt, får Sveriges Radio bara sända i de fyra storstadsregionerna och Luleå med sitt nuvarande tillstånd, som går ut 2019. Reklamradion har sagt att de vill lansera DAB samtidigt med SR.

Kravet på de kommersiella stationerna att vara igång med sina sändningar i oktober innebär att varje station måste ha startat men det nämns inte i hur stor omfattning. För de nationella tillstånden skulle det därför räcka med en sändare i exempelvis Stockholm.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share