Bauer, NENT och SR: Både FM och DAB+ behövs i svenska bilar

Från 21 december nästa år ska alla nya bilar i EU vara utrustade med DAB+-mottagare. I Sverige vill regeringen införa regeln i fordonsförordningen, enligt ett förslag som är ute på remiss. De tre stora svenska radiobolagen vill att kravet även ska gälla FM-mottagare. Det skriver Sveriges Radio, Bauer Media och NENT Group i ett pressmeddelande om bolagens remissvar till regeringen.

I Sverige övervägs just nu inte en övergång till digitalradio, konstaterar bolagen. 90 procent av det linjära lyssnandet sker fortfarande via FM. Samtidigt är det nu klart att SR fortsätter att sända DAB+ med en hushållstäckning på 42 procent även under nästa tillståndsperiod, medan NENT bygger ut sitt DAB+-nät så att det nästa år når drygt hälften av landets befolkning.

”Därför välkomnar Sveriges Radio, NENT Group och Bauer Media regeringens förslag. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att eftersom FM står sig så starkt i Sverige och ser ut att göra det under en längre tid behöver regeringen utvidga kravet till att även omfatta FM-mottagare i bilar” skriver radiobolagen.

”Utan ett sådant krav riskerar det att bli svårare för publiken att hitta ett svenskt radioutbud i bilar. Konsekvensen kan också bli att branschen får svårt att upprätthålla ett starkt ”dual system” – ett starkt Sveriges Radio sida vid sida med starka svenska kommersiella medier som erbjuder ett högkvalitativt utbud för en publik i Sverige” fortsätter SR, Bauer och NENT.

De tre bolagen nämner även beredskapsskäl för sitt krav på FM-mottagare i bilar. Sveriges Radios FM-nät når 99,8 procent av landet och behövs för att skicka ut VMA, viktigt meddelande till allmänheten.

”Det är väsentligt att Sveriges Radio och kommersiell radio har de förutsättningar som krävs för att fortsatt kunna höras i bilar och bygga relationer med lyssnarna som sedan kan utvecklas via våra andra distributionssätt” säger Sveriges Radios VD Cilla Benkö i pressmeddelandet.

”FM-radion står stark i Sverige och nu när alla bolagen har rikstäckning är det dags att börja bygga ut digitalradion. Svensk radio behöver fler kanaler för att kunna konkurrera med de globala jättarna och det går bara digitalt. DAB+ och FM kommer att sända parallellt under flera år, därför är det bra om regeringen ser till att båda mottagarna finns i nya bilar” säger Christer Modig, som är chef för NENT Groups radioverksamhet i Sverige.

”FM kommer under överskådlig framtid att vara den huvudsakliga distributionsformen för radiosändningar i Sverige. Det är därför av yttersta vikt för svenska radiobolag och för våra lyssnare att FM-mottagare även fortsättningsvis finns i alla bilar” säger Staffan Rosell, som är VD för Bauer Media i Sverige.

Även i Finland har radiobranschen förespråkat att FM ska finnas i alla nya bilar, vid sidan av DAB+.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share