Bauer Media-undersökning: Ljudreklam ökar varumärkessökningar

En studie som gjorts av How Com på uppdrag av Bauer Media visar att ljudreklam ökar varumärkessökningar med i genomsnitt 18 procent.

I studien, som pågått under ett och ett halvt år, har How Com undersökt resultaten för 28 annonsörer som har använt radio. Resultatet visar enligt How Com att ljudannonsering driver digitala beteenden som varumärkessökningar. Alla bolagen som deltog fick fler sökningar på sitt varumärke efter ljudannonseringen. Högst var effekten i kategorin ”konfektion & inredning”, där ökningen var 41 procent.

”Vi på How Com är glada och stolta över att tillsammans med Bauer Media ha genomfört en studie med så pass hög ambitionsnivå. Ljudets styrka att driva sök har bekräftats och studien visar starka resultat likt en amerikansk studie som var förlaga” som är chef för How Com Evolution.

”Vi har fått ett kvitto på ljudets roll och vi ser fram emot att på ett kostnadseffektivt sätt öka sökvolymen till fler annonsörer och brancher. Det är särskilt roligt att se resultatet för ”konfektion & inredning” och att vi kan bidra så kraftfullt i en så viktig och konkurrensutsatt bransch” säger Charlotte Lundgren som är försäljningsdirektör på Bauer Media

Share