Bauer Media omorganiseras

Bauer Medias verksamhet i Sverige drivs från nyår som en filial till tyska Bauer Media Audio med huvudkontor i Hamburg. Foto: Johan Lindström.

Bauer Media gör om organisationen i Sverige. Bauer Media AB avskaffas som eget bolag och blir vid nyårsskiftet en filial till tyska Bauer Media Audio.

Förändringen genomförs i två steg. 3 december går Bauer Media AB upp i Bauer Media Group Sweden Holding AB. 30 december tas det bolaget över av moderbolaget Bauer Media Audio Holding GmbH genom den nybildade svenska filialen Bauer Media Audio Filial.

Uppgifterna framkommer i en ansökan från Bauer Media till Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) om att överföra sändningstillstånden på FM och DAB+ till Bauer Media Audio Filial. MPRT har godkänt förändringen eftersom det inte sker några ändringar i ägarkretsen.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share