Bandit, Guldkanalen och P1-morgon fälldes

Granskningsnämnden för radio och TV har fällt de skånska stationerna Bandit 95-9 Skåne och Guldkanalen för brott mot sponsringsreglerna. Dessutom fälls P1-morgon för ett inslag om en inställd konsert med Labyrint i Växjö.

I inslaget om Labyrint var Ametist Azordegan från SR Metropol inbjuden för att diskutera kommunens beslut att ställa in konserten. En anmälare menar att P1-morgon istället borde ha hittat en oberoende debattör och att kommunens företrädare inte gavs tillräckligt med tid att bemöta kritiken.

Nämnden anser att inslaget var opartiskt.

”Granskningsnämnden konstaterar att NN presenterades som programledare i kanalen SR Metropol och hon är således en sådan företrädare för programföretaget för vilken kravet på opartiskhet gäller. Granskningsnämnden anser att hennes kritik mot kommunens agerande var mycket långtgående och innebar ett ställningstagande i en kontroversiell fråga i strid mot kravet på opartiskhet” skriver nämnden i sitt beslut.

Nämnden fällde även två kommersiella närradiostationer för brott mot sponsringsreglerna. Det första gäller Bandit 95-9 Skåne och ett sponsringmeddelande för Jula under morgonprogrammet Rivstart.

”Nämnden anser att sponsringsmeddelandet med tillägget ”allt för hemmafixare och proffs” inte bidrog till syftet att identifiera programmet som sponsrat utan framhävde sponsorns breda sortiment. Tillägget måste därför betraktas som ett sådant säljfrämjande inslag som står i strid med bestämmelsen om utformning av sponsringsmeddelande” skriver nämnden i sitt beslut.

Däremot friades ett inslag med en artist, som gav information om sina konserter och gruppens aktuella skivsläpp. Det innebär visserligen ”gynnande av den medverkande artisten och hans band”, skriver nämnden som dock friar inslaget eftersom det var ”motiverat av ett informations- och underhållningsvärde”.

Även på Guldkanalen fälls sponsringsmeddelanden, den här gången för vädret och trafiken, med samma motivering.

Vid det senaste sammanträdet friades däremot ett inslag i P4 Västerbotten. En intervjuad person som har asperbergs syndrom ansåg att hon felaktigt tillskrivits en åsikt om att det var viktigt att ”att få en diagnos där man får känna sig unik och speciell”. Nämnden håller med om att påståendet var missledande, men tycker att inslaget som helhet gav en rättvisande bild.

Läs besluten här.

Share