Återhämtning på gång i USA

Radioannonseringen minskade kraftigt i USA förra året, men nu finns tecken på en återhämtning.

Enligt Radio Advertising Bureau (RAB) såldes det radioreklam för 16 miljarder dollar (115 miljarder kronor) förra året. Det innebär en minskning med 18 procent sedan 2008.

Sedan maj, som visade ett minus på 25 procent, har nedgången dock krympt och i december var den helt utraderad. För fjärde kvartalet blev nedgången 8 procent.

Bilindustrin återtog ställningen som den största annonsörskategorin och ökade under fjärde kvartalet sina investeringar med 12 procent. Den största satsningen gjorde för övrigt Volvo, som femdubblade sin radioannonsering i USA förra kvartalet.

Även marknadsföringen av livsmedel, finansprodukter, nöjen och mobiltelefoni steg. Annonsering på internet och digitalradio växte med 15 procent, vilket förbättrade resultatet för radiobolagen.

Radioannonseringen har minskat i USA varje år sedan 2006, då det såldes reklam för 21,7 miljarder dollar. Nedgången förra året blev dock betydligt kraftigare än 2008 (minus 9 procent) och 2007 (minus 2 procent).

RAB-s rapport kan hämtas i PDF-format här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share