Annika Nyberg talar på Radiodays Europe

annikanybergEBU-s ”media director” Annika Nyberg, som tidigare arbetade på Finlands public service-bolag YLE, är en av flera nytillkomna talare på Radiodays Europe i Dublin.

Klara för Radiodays Europe, som arrangeras 23-25 mars, är även Andy Carvin (senior strateg för sociala medier, NPR, USA), Jérôme Fouqueray (VD, Fun Radio och RTL 2, Frankrike), John Purcell (KCLR och Independent Broadcasters of Ireland), Pat Bryson (säljtränare och grundare till Bryson Broadcasting International (USA), Ralph van Dijk (grundare till byrån Eardrum, Australien), Andy Parfit (Saatchi and Saatchi och tidigare kanalchef BBC Radio 1, Storbritannien), Shiwa Schlei (internetchef, Eins Live, Tyskland) och Denis Avdic (Radio 1, Slovenien).

Share