Anna Berggren: "Spännande kandidater"

1 juni slutade Christer Modig som programdirektör och vice VD på MTG Radio. Sedan dess fungerar Linda Myron, tidigare programkoordinator, som tillförordnad på posten.

På MTG Radio pågår just nu rekryteringsarbetet för att hitta en permanent programdirektör. Kandidater har hittats från såväl radion som från andra medier och branscher.

”Vi kommer att djupintervjua under oktober. Vi har många spännande kandidater som har kompetens och kvalifikationer att kunna utveckla den kommersiella radions programverksamhet” säger MTG Radios VD Anna Berggren.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share