Anders Jensen ny MTG-chef i Sverige

Anders Jensen, som förra året blev executive vice president i MTG med ansvar för fri-TV och radio i Norden, blir nu även chef för MTG Sverige.

Tryggve Rønningen, som är chef för den norska radioverksamheten i P4 och har övergripande ansvar för resten av radiostationerna i Norden, blir på samma sätt chef för MTG Norge. I Danmark får Kim Poder motsvarande uppdrag.

Förändringarna träder i kraft med omedelbar verkan.

Share