Alla DAB+-tillstånd förlängs till 2026

De kommersiella radiokanalerna får sända DAB+ i ytterligare fyra år.

Myndigheten för press, radio och TV har tagit beslut om att förlänga samtliga tillstånd för kommersiell digital radio (DAB+). Tillstånden, som skulle gå ut sista september, gäller därför fram till 31 juli 2026.

Alla tillståndshavare har ansökt och fått förlängningen, som genomförs för att synkronisera tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio.

Ledigt utrymme i de två kommersiella DAB+-näten, som drivs av Bauer och Viaplay, kommer att utlysas av MPRT. Myndigheten säger att en tidsplan ännu inte är fastställd men att man räknar med att utlysningen kan ske efter nyår.

I sändningsstillstånden för DAB+ krävs att varje kanal använder en överföringskapacitet på minst 72 kilobit per sekund. Det gör att det potentiellt finns plats för som mest 16 kanaler i varje nät, alltså totalt 32 kanaler. Idag sänder Bauer åtta och Viaplay tolv nationella kanaler. Dessutom tillkommer Mix Megapol Göteborg på Bauers nät i Göteborg och Skärgårdsradion samt Guldkanalen på Viaplays nät i Stockholm respektive Malmö. Bauer använder överföringskapaciteten 128 kbit/s (i Göteborg även 96 kbit/s för två kanaler), medan Viaplays sändningar sker med mellan 80 och 96 kbit/s.

Ett krav som ställs i tillstånden är att sändningarna ska nå minst 65 procent av befolkningen senast 31 juli 2025. Idag finns de både näten i Stockholm, Göteborg och Malmö. Viaplay-nätet är även utbyggt till Uppsala och Gävle.

Mer:
Digital kommersiell radio – Beslut (PDF)
Digital kommersiell radio – Bilagor till beslut (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share