Alain Massé ordförande i EBU-s radiokommitté

Alain Massé från Radio France har valts till ny ordförande för EBU-s radiokommitté.

Alain Massé ersätter Heinz Sommer från tyska HR och valdes för en tvåårsperiod. Den enda nordiska kommittémedlemmen är Annika Nyberg Frankenhaeuser från finländska Yle.

Radiokommittén hade sitt 17-e årsmöte i Rom med 80-årsjubilerande Radio Vaticana som värdkanal. På mötet diskuterades bland annat hur radion kan använda sig av sociala medier och radions kulturförmedlande roll. Budgetnedskärningar, interaktivitet och EBU-s framtida organisation var andra ämnen.

I torsdags samlades de 140 delegaterna för en galamottagning i Vatikanens museum, med radiopionjären Guglielmo Marconis dotter Elettra Marconi som specialgäst.


Foto: EBU.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share