Akademi Båstad startar radioutbildning

Akademi Båstad vill återstarta radioutbildningen som lades ned 2009. Den här gången blir det en distanskurs med träffar i Båstad en gång om månaden.

Kursen får namnet Digital ljudkommunikatör, blir ettårig och får plats för 30 studenter. Start blir det nästa höst, om ansökan godkänns av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen handlar om att kunna producera innehåll för framtidens radio för olika plattformar som exempelvis poddradio, mobiltelefon, webbradio och digital radio. Praktikplatser kommer att finnas på radiostationer, produktionsbolag och mediehus.

Utbildningen kommer att använda sig av radiostationen Radio Båstad, där det finns ljudstudior som kan användas för produktion och undervisning.

”Radio Båstad är perfekt för utbildningssyfte, en väletablerad station med utrymme för studenter att prova på att både lära sig radioteknik och sända radio” säger Radio Båstads programchef Melker Bengtsson.

”Den här utbildningen ger studenterna chansen att arbeta ”hands on”. Det blir radioutbildning med fokus på den digitala radion som växer allt mer, från podd- och webbradio till DAB. Nu kan i princip alla göra radio hemma i vardagsrummet och sända via webben men det krävs kunskap för att lyckas. Det är 20 år sedan man startade den första radioutbildningen i Båstad där många av dagens stjärnor startade och vi hoppas att framtidens stjärnor inom den digitala radion kommer från Akademi Båstad” fortsätter Melker Bengtsson.

Ewa Nilsson, tillförordnad bildningschef på Båstads kommun, säger att utbildningen startas efter diskussioner med mediebranschen om framtidens radio.

”Vår tolkning är att radiolandskapet börjar byta form och det är framförallt nya plattformar för innehåll som växer fram” säger Ewa Nilsson.

”Vi och branschen tror att det kommer att finnas behov av utbildning för att höja kompetensen hos medarbetare för att möta framtidens krav på att förmedla innehåll väl paketerat” fortsätter hon.

Share