95 procent av alla nya bilar i Europa har DAB+

Grafik: World DAB Forum.

Sedan december 2020 måste alla nya bilar i Europa som levereras med bilradio kunna ta emot DAB+. Det har givit effekt, enligt ny statistik från Edison Research. Av de bilar som såldes förra året i 13 europeiska länder hade 95 procent en digital radiomottagare för DAB+.

”I hela Eruopa utrustas nya bilar med DAB+ som standard. För radiobolag och lyssnare innebär det här att det finns en snabbt växande bilflotta med DAB+. Det gäller både etablerade digitalradiomarknader som Tyskland, Italien och Storbritannien och länder som ligger senare i utvecklingen som Tjeckien, Polen och Spanien. Det är tydligt att DAB+ är framtiden för radio i Europa” säger Patrick Hannon, som är ordförande för branschorganisationen World DAB.

Störst andel nya bilar med DAB+ hade Italien och Norge (100 procent) och därefter följer Schweiz (99), Storbritannien och Belgien (98), Nederländerna (95), Tyskland, Danmark och Österrike (94), Tjeckien (93), Polen (92), Spanien (91) och Frankrike (90). Sverige finns inte med i statistiken.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share