87 regionala DAB-tillstånd fördelade i Danmark

Den danska Kulturstyrelsen fördelade idag 87 tillstånd för digitalradio i det regionalt uppdelade ”DAB-block 3”.

Det finns utrymme för 16 kanaler i varje region och alla som ansökte fick tillstånd. Flest delades ut i ”Östjylland Nord” där alla 16 tillstånd nu är upptagna. Ingen visade intresse för Bornholm, som alltså tills vidare inte kommer att ha några regionala DAB-sändningar.

Tillstånden gäller från 1 juli och åtta år framåt.

Mer:
Lista över tillstånden här (PDF):

Share