55-procentsregeln "kan ifrågasättas"

Regeln om att 55 procent av programutbudet i public service-kanalerna ska produceras utanför Stockholm kan ifrågasättas, skriver Myndigheten för radio och TV i en utvärdering.

I december fick Myndigheten för radio och TV i uppdrag av regeringen att utvärdera om 55-procentsregeln i sändningstillstånden är effektiv och bidrar till att spegla förhållanden i hela landet.

Myndigheten kommer ifrågasätter om regeln behövs. Avgörande borde istället vara resultatet av SVT-s och SR-s produktion och decentraliserade organisation, skriver myndigheten.

”Det skulle dock ställa höga krav på SVT-s och SR-s metoder för att mäta, följa upp, utvärdera och redovisa sina resultat. Av detta följer att programföretagens public service-redovisningar måste göras än mer utförliga, tydliga och informativa” skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Det finns fördelar med regeln, enligt myndigheten. Men den är ingen garanti för ”att mångfald skapas, spegling sker, den lokala prägeln lyfts fram eller att publiken på annat sätt erbjuds ett mångsidigt programutbud” står det i utvärderingen.

2009 gjordes 57 procent av SR-s programutbud utanför Stockholm, enligt public service-redovisningen från Sveriges Radio. Sedan regeln infördes har SR missat målet under två år – 1998 och 1999, då SR nådde 54 procent.

I Sveriges Radios svar på myndighetens frågor om 55-procentsregeln skriver VD-n Mats Svegfors att SR har en starkt decentraliserad organisation och att de 25 lokala kanalerna är helt avgörande för täckningen av hela landet, något som 55-procentsregeln inte tar hänsyn till. De lokala kanalerna använder 40 procent av SR-s programbudget, men de besparingar som har följt av den tvåprocentiga årliga intäktsuppräkningen har lett till neddragningar på de lokala redaktionerna, skriver han vidare.

Utvärderingen kan laddas ned som PDF-fil här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share