450 tjänster bort på BBC News

Foto: Johan Lindström.

BBC gör en kraftig nedbantning av nyhetsverksamheten. 450 tjänster försvinner för att klara sämre ekonomiska förutsättningar.

Förändringarna ska enligt BBC även ses som en ”modernisering som ska svara på publikens förändrade behov”. Det journalistiska arbetet ska samordnas bättre, så att samma journalist rapporterar om en nyhet i flera program eller plattformar. Journalister placeras på centrala enheter – ”story divisions” – inom BBC News istället för på enskilda programredaktioner. Samtidigt minskas antalet nyheter som publiceras av BBC.

Det görs även satsningar, bland annat på en ny nyhetsapp som ska gå att ställa in utefter personliga preferenser. Dessutom utökas antalet journalister utanför London.

På radiosidan drabbas talkanalen BBC Radio Five Live, som enligt det brittiska journalistförbundet förlorar tio arbetstillfällen och ekonomiprogrammet Morning Matters. Tolv poster sparas in när nyhetsbulletinerna samordnas mellan olika radiokanaler. På BBC World Service försvinner World Update. Det kommer dessutom göras en översyn över antalet presentatörer på både radio och TV.

BBC News har redan sparat hälften av de 80 miljoner pund per år som ska bort för att klara de försämrade ekonomiska villkoren för BBC. Totalt beräknas BBC behöva dra ned sin budget med 800 miljoner pund. Det beror bland annat på ett politiskt beslut om att BBC i framtiden självt ska finansiera att äldre pensionärer slipper betala TV-avgiften.

Share