1,1 miljoner norrmän om dagen lyssnar digitalt

1,1 miljoner norrmän om dagen lyssnar på radio via en digital plattform, enligt den senaste kvartalsrapporten om digitalradio som görs av TNS Gallup på uppdrag av Digitalradio Norge.

Av de som lyssnar på radio är det 36 procent som lyssnar på digital radio. DAB är den största digitala distributionsplattformen med en daglig räckvidd på 18 procent, vilket innebär en uppgång med 2 procentenheter sedan första kvartalets mätning. Internetradio når oförändrat 14 procent av radiolyssnarna och digital-TV 11 procent (+1). 64 procent av radiolyssnarna använder fortfarande bara FM. Sedan undersökningen började göras i höstas har andelen för FM sjunkit med 7 procent.

Populärast är de digitala plattformarna i åldersgruppen 15-29 år, där 45 procent lyssnar på digital radio.

Mätningen bygger på intervjuer som genomfördes under första halvåret.

Share