Dokument

Tillstånd

Medelsvillkor för 2020–2025 avseende Sveriges Radio AB
Tillstånd för Sveriges Radio AB att sända ljudradio (2020-2025)
Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Radio AB med rätt att sända digital ljudradio
Tillstånd analog radio 2018 (nationellt)
Tillstånd analog radio 2018 (regional-lokal)
Tillstånd analog radio (2010)
Tillstånd analog radio (äldre)
Tillstånd (sep 2015)
Tillstånd (april 2016)
Tillstånd digital radio
Bilaga till beslut (digital radio)
Tillstånd SR
Tillstånd UR


Utredningar med mera

Remiss SOU 2019:39 En moderniserad radio- och tv-lag (remiss, 2019)
Ett modernt public service nära publiken – så blir public service nya villkor (artikel från kulturdepartementet, 2019)
Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025 (proposition, 2019)
Remiss SOU 2018:50 Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (remiss, 2018)
Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (utredning, 2018)
Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service (proposition, 2018)
Ny finansiering av public service (lagrådsremiss, 2018)