Teracom justerar pris efter PTS-beslut

Teracom rättar sig efter Post- och telestyrelsens beslut och justerar priserna på rikstäckande radio och TV.

Enligt PTS har Teracom tagit ut för mycket betalt av Sveriges Radio och SVT för sändningarna på FM och i det digitala TV-nätet. Eftersom Teracom har en dominerande ställning på marknaden regleras priserna på rikstäckande radio och TV.

Under torsdagen kom ett PTS-föreläggande, som innebär att Teracom måste sänka sina priserna för 2011 så att de följer reglerna om ”kostnadsorienterad prissättning”.

”I föreläggandet står att PTS just avslutat sin tilllsyn och vi brukar ändra priserna i samband med att PTS gör just det. Så då gör vi det” säger Teracoms kommunikationsdirektör Johan Bobert, som dock inte vill säga hur mycket priserna kommer att ändras.

Läs PTS-föreläggandet här.

Share