SR-s påverkan på mediemarknaden ska undersökas

Regeringen gav i dag Myndigheten för radio och TV i uppdrag att analysera hur Sveriges Radio, SVT och UR påverkar mediemarknaden. Bland det som ska undersökas finns konkurrenssituationen och marknadens utveckling.

Dessutom ska myndigheten undesöka hur de tre public service-bolagens ”kompletterande verksamheter”.

”En viktig uppgift för mediepolitiken är att skapa goda förutsättningar för kommersiella och ideella aktörer på mediemarknaden. Därför finns behovet av att se hur verksamheter inom public service påverkar konkurrensen på mediemarknaden” säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande.

Myndigheten för radio och TV ska vara klar med sin analys senast 1 september 2015.

Share