SR: Ingen åsiktsregistrering på Ring P1

Det har inte pågått någon åsiktsregistrering på Ring P1. Däremot har redaktionen i en telefondatabas noterat vem som är med i programmet och vilket ämne man vill prata om. Det säger Sveriges Radio i ett pressmeddelande.

”Vi för anteckningar över vem som har ringt in och vilka ämnen som har diskuterats för att ha en bild av hur programmet varit den senaste tiden. Eftersom programmet sänds från flera orter underlättar denna sammanfattning arbetet med att utveckla och förbättra innehållet när det byter sändningsort och redaktion. Det innebär att man kan undvika upprepningar” säger Björn Löfdahl, programdirektör på Sveriges Radio.

Under några veckor har Ring P1-redaktionen i Göteborg på försök även skrivit upp namn och ämne på de som inte kommer med i programmen. Det kommer redaktionen inte fortsätta med.

”Det blir inte aktuellt att genomföra förslaget. Vi tycker att det känns fel därför att det här är en mycket känslig fråga där vi måste hålla ett tydligt avstånd mot det som kan uppfattas som olämpligt i vår relation till vår publik. I stället fortsätter vi precis som tidigare, att föra dessa noteringar är ett journalistiskt redskap och helt lagligt” säger Björn Löfdahl.

Dessutom kommer SR att begränsa tillgängligheten till databasen och spara anteckningarna i maximalt 24 månader.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share