SR anställer public affairs-strateg

Sveriges Radio utökar sin enhet för samhällskontakter genom att anställda en strateg för public affairs. I uppdragen för den nya tjänsten ingår att ”följa, analysera och rapportera samhällsutvecklingen generellt och specifikt inom medieområdet”.

Strategen rapporterar direkt till Jan Petersson, som är direktör för enheten Strategi & kommunikation (tidigare Analys & kommunikation).

”Vi har idag en ansvarig för samhällskontakter som framförallt arbetar med våra kontakter med departement och politik, men även intresseorganisationer och naturligtvis utredningar. Få verksamheter är så utredda som public service och framföver ser vi att den trenden fortsätter” säger Jan Petersson.

”Vad vi gör nu är att vi förstärker vår kapacitet på det här området genom att rekrytera en strateg som ska arbeta med omvärlds- och samhällsanalys som ska ligga till grund för de överväganden företaget gör bland annat när det gäller företagsövergripande strategier” fortsätter Jan Petersson.

Att enheten byter namn till Strategi & kommunikation är en förtydling, enligt Jan Petersson.

”Genom att ändra namnet till Strategi & kommunikation förtydligar vi enhetens uppdrag som tudelat – det vill säga ett strategiarbete och ett kommunikationsarbete, med intern och extern kommunikation och marknadsföring” säger Jan Petersson.

Sveriges Radio rekryterar den nya strategen med hjälp av Proffice.

Share