Ring P1 fälldes av granskningsnämnden

En kortversion av Ring P1 har fällts av granskningsnämnden för radio och TV. Anledningen är ett förinspelat lyssnarinlägg, som handlade om Malmöpolisens språksatsning.

Inlägget ”gav uttryck för en uppenbart kränkande och fördomsfull syn på invandrare från arabisktalande länder” skriver granskningsnämnden, som även påpekar att inslaget sändes okommenterat och utan efterföljande diskussion.

Huvudsändningen där inlägget sändes första gången granskades också. Nämnden kritiserar att programledaren inte kommenterade inlägget eller tog avstånd från uttalandena. Men inslaget friades, eftersom nämnden anser att ”SR hade anledning att utgå från att balanserade lyssnarinlägg skulla komma att sändas senare i programmet”.

Share