Rekordvinst för Bauer i Sverige

medieekonomi2016

Bauer gjorde en vinst på 85 miljoner kronor i Sverige förra året, visar rapporten Medieekonomi. Det är det bästa resultatet hittills för bolaget.

Bauer Medias svenska verksamheter omsatte 595 miljoner kronor 2016, vilket är 37 miljoner eller 6,7 procent mer än föregående år. Vinsten nästan fördubblades från 46 till 85 miljoner och vinstmarginalen steg från 8,1 till 14,3 procent.

RBS Broadcasting, som är ett helägt dotterbolag till franska NRJ, hade en vinstmarginal på 32 procent – alltså dubbelt så hög som Bauer. Omsättningen var 70 miljoner och vinsten 23 miljoner, vilket är på samma nivå som 2015.

Rapporten visar inga siffror för MTG Radio, eftersom resultataten för radioverksamheten inte redovisas separat av MTG. Däremot ingår NTM, som driver East FM i Norrköping och äger tillstånd i Östergötland, Uppland och Gotland. Bolaget hade en omsättning på 30 miljoner och en vinst på 2 miljoner.

Rapporten konstaterar också att försäljningen av radioreklam ökade till rekordsiffran 843 miljoner kronor förra året. I den siffran ingår dock inte digitala annonsintäkter eller intäkter från ”övrig närliggande verksamhet”.

Medieekonomi har skrivits av Jonas Ohlsson på Nordicom vid Göteborgs Universitet och finns tillgänglig på sajten för Myndigheten för press, radio och TV.

Mer:
Medieekonomi 2017 (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share