Regionala DAB-tillstånd släpps i Danmark

block3dk

Nu finns möjlighet att ansöka om regionala DAB-tillstånd i Danmark. Det finns tolv områden med 16 tillstånd i varje.

Tillstånden gäller för perioden 1 december 2016-30 juni 2023. Den tidigare ansökningsavgiften på 250 000 danska kronor har tagits bort, som en del av den senaste mediepolitiska uppgörelsen mellan partierna.

Radio- og TV-nævnet offentliggör vilka som får tillstånden 28 oktober. I de områden där tillstånden inte räcker till alla ansökande offentliggörs vinnarna 28 november.

Mer:
Utbud af ledige sendemuligheder i DAB-block 3

Share

3 Comments

  1. Roy Sandgren

    Det har redan lysts ut lokal tillstånd och tilldelade, men hur många har kommit igång ?? Skulle vara igång i början av detta året.

  2. Roy Sandgren

    Det har även lysts ut nationella tillstånd med en bankgaranti av 10 miljoner DDK. Hur många sökte där ??

  3. Johan Lindström Post author

    Vilka som söker det nationella tillståndet, som gäller en hel rikstäckande multiplex, vet vi först efter 3 oktober som är sista anmälningsdag. Det har redan tilldelats regionala tillstånd, de som släpps nu är de som är lediga.