Radio kan få nytt mediestöd

Presstödet breddas till ett nytt mediestöd som kan införas redan 2018 och som kan ges även till andra medier än tryckta tidningar. Det föreslår Medieutredningen i slutbetänkandet ”En gränsöverskridande mediepolitik”. En idé som förs fram är att starta ett nytt offentligt finansierat mediebolag.

Stödet ska gå till ”allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform” och föreslås öka från dagens 576 miljoner till 732 miljoner 2020. En ny mediestödsnämnd skapas på Myndigheten för press, radio och TV. Mediebranschens organisationer nominerar en majoritet av medlemmarna i nämnden.

Innehållet ska publiceras minst 45 gånger per år, till 60 procent bestå av redaktionellt material och till minst 20 procent vara egenproducerat. Kraven på betald upplaga tas bort och det ska bli lättare för nystartade medier att ta del av stödet. Den som får stöd ska vara med i ett nytt medieetiskt system och omfattas av samma demokratiska värden som public service-medierna. Mediestödet kan ges som produktionsstöd, distributionsstöd (även för gratistidningar) och innovations- och utvecklingsstöd.

Utredningen vill utreda om ett nytt offentligt finansierat mediebolag ska startas, berättades det även på presskonferensen. Det nya bolaget ska producera material åt andra kanaler och i regioner där marknaden inte räcker till. Det ska ligga under Förvaltningsstiftelsen, som äger SR, SVT och UR, och finansieras genom en effektivisering på 5-10 procent i public service-bolagen.

Medieutredningen föreslår en ny utredning som ska hitta nya finansieringsmöjligheter för medierna. Några förslag som tas upp i utredningen är en medieavgift som kan ersätta radio- och TV-avgiften, en mediedistributionsavgift som betalas av distributörer utan eget journalistiskt innehåll och en annonsavgift som betalas av annonsörer som inte annonserar i ”allmänna nyhetsmedier”.

Mer:
En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar
SR: Flera förslag hotar oberoendet
Sammanslagning av SR, SVT och UR ”bör utredas”
Nytt mediestöd kan gå till radio

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share