Public servicerådet JK-anmäler granskningsnämnden

Organisationen Public servicerådet har anmält granskningsnämnden för radio och TV till Justitiekanslern.

Public service-rådet anmälde i februari tre inslag om DAB-radion, som Sveriges Radio hade sänt. Organisationen ansåg att de var partiska och osakliga och ville dessutom dessutom ta upp hur DAB-frågan framförts de senaste åren i Sveriges Radios sändningar. Enligt Public servicerådet har det skett till förmån för DAB.

Anledningen till JK-anmälningen av granskningsnämnden är att nämndens beslut att fria Sveriges Radio togs av en ”dokumenterad förespråkare för DAB som även tidigare tagit ett liknande beslut”.

”Public servicerådet har fått beslutet om att granskningsnämnden friat Sveriges Radio för en anmälan om partiskhet och osaklighet rörande fakta om DAB i sin programverksamhet. Anmälan gjordes eftersom det länge har varit svårt att få till en konstruktiv debatt om framtidens digitalradio. De främsta förespråkarna för det nu föråldrade DAB-systemet bemöter kritik på ett arrogant sätt eller inte alls” säger rådets ordförande Gunnar Bergvall.

”Det var med stor förvåning vi konstaterade att beslutet inte tagits i plenum utan av en av de två vice ordföranden i nämnden. Denne har nämligen tidigare varit ordförande för två utredningar som tagit ställning för DAB-systemet. Utan tvivel råder här ett jävsförhållande och detta har nu anmälts till Justitiekanslern” fortsätter Gunnar Bergvall.

Share

One Comment

  1. Roy Sandgren

    Public service rådet har även medlemmar som lobbar för DRM och DRM+. Gunnar Bergvall är lobbyist för DRM i Sverige. DRM har redan fallerat på mellanvåg i Europa och DRM+ testerna har inte fallit ut i permanenta sändningar i Europa och andra länder.