Primetime sköter DAB-kampanj i Danmark

Den danska Slots- och Kulturstyrelsen ger i uppdrag till kommunikationsbyrån Primetime att för 9,8 miljoner danska kronor sköta den statliga informationen om DAB och digitalradio.

Kampanjinsatsen pågår från i sommar fram till slutet av 2019. Huvudbudskapet är att Danmark byter digitalradiostandard från DAB till DAB+ den 1 oktober i år. Dessutom ingår det i uppdraget att öka det digitala lyssnandet och att öka kunskapen om digital radiomottagning i bilar.

”Sättet vi lyssnar på radio har ändrat sig dramatiskt de senaste åren och den traditionella transistorradion har sedan länge ersatts med digitalradio. Nu lyssnar vi också på radio via internet och på mobilen. Övergången till digitalradio öppnar helt nya möjligheter och sätt att lyssna på radio” säger Mette Bock, som är kulturminister i Danmark.

”Övergången till DAB+ 1 oktober ger oss möjlighet att få fler radiokanaler på DAB-bandet. Det är därför viktigt att vi kommunicerar brett och tydligt om övergången, så att lyssnarna är så förberedda som möjligt på hur det kommer att påverka dem. Därför sätter vi nu igång en informationskampanj, så att vi får alla med oss” fortsätter Mette Bock i ett pressmeddelande.

Informationskampanjen ingår i ett tilläggsavtal som partierna slöt i april och som kompletterar en tidigare politisk överenskommelse om mediepolitiken för perioden 2015-2018. Ett beslut om nedsläckning av FM-radion tas när 50 procent av radiolyssningen är digital – inklusive internetbaserad radio. Nedsläckningen ska dock ske tidigast två år efter att det målet har nåtts.

Primetime är en del av Edelman-koncernen, som enligt Primetimes sajt är världens största PR-bolag. I Sverige äger företaget Edelman Deportivo, med kontor i Stockholm.

Share