Plats för 32 digitala radiokanaler

Myndigheten för radio och TV presenterade idag ett förslag till hur reklamradion ska få digitala sändningstillstånd.

I oktober tog regeringen beslut om att två digitalradionät (”lager 3” och ”lager 4”) ska få användas av reklamradion. Båda näten är nedbrytbara till 34 regionala sändningsområden.

Myndigheten vill släppa utrymme i båda näten och göra det möjligt att söka både nationella och regionala tillstånd. Fördelningen mellan nationella och regionala tillstånd ”ska avgöras efter en samlad bedömning”.

Standarden som ska användas är DAB+ ”eller därmed kompatibel teknik”, vilket innebär den ursprungliga DAB-varianten eller mobil-TV-standarden DMB. Myndigheten sätter inga undre eller övre gränser för kapaciteten för varje kanal, men utgår ifrån att varje multiplex ger plats för 16 kanaler. Det är upp till ansökarna att uppge hur stort utrymme som behövs för varje kanal. Däremot ska myndigheten kunna kräva en viss täckning som ”så långt som möjligt baseras på de sökande programbolagens egna bedömningar av lämplig utbyggnadstakt”. Tilläggstjänster ska tillåtas så länge de är relaterade till sändningsverksamheten. Slutligen kan myndigheten kräva en minsta sändningstid.

Tillståndshavarna ska själva bestämma hur samarbetet i tekniska frågor ska gå till och vilket företag som ska sköta sändningarna.

Myndigheten för radio och TV vill nu ha in synpunkter på strategin. De ska vara inne senast 2 maj. Den slutgiltiga strategin ska vara klar under första halvåret och målet är att meddela nya tillstånd under andra halvan av året.

Läs hela strategin i PDF-format här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share