P4 Stockholm tar hjälp av lokaltidningsredaktör

rouzbehdjalaie

P4 Stockholm har rekryterat Rouzbeh Djalaie, som blir en av kanalens arbetsledare med start i februari.

Rouzbeh Djalaie har de senaste åtta åren givit ut de uppmärksammade lokaltidningarna Norra Sidan och Södra Sidan.

Rekryteringen av Rouzbeh Djalaie är en del i satsningen att nå fler stockholmare under 2015.

”Sveriges Radio har ett enormt viktigt uppdrag att vara inkluderande och relevant för alla lyssnare. Jag ser fram emot att vara med och bidra till det förändringsarbete som nu har satts igång för att bättre kunna leva upp till det uppdraget” säger Rouzbeh Djalaie.

P4 Stockholm och systerkanalen Metropol kommer att göras om nästa år, som en del av projektet ”Sveriges Radios publicistiska utveckling”. Båda kanalerna kommer att rikta sig till en målgrupp över 20 år och Metropol kommer alltså inte längre att vara en uttalad ungdomskanal. En slutrapport från en arbetsgrupp under ledning av Robert Frisk presenteras den här månaden.

Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio.

Share