Ökad vinst för Teracom

Teracoms rörelseresultat steg till 376 miljoner kronor förra året, en ökning med 83 miljoner kronor sedan 2010. Omsättningen steg med 5,3 procent till 4,1 miljard kronor.

En fjärdedel av omsättningen kommer från Teracom Sweden, som bland annat sköter radiosändningarna åt Sveriges Radio och MTG Radio. Intäkterna från Teracom Sweden var 1 478 miljoner, vilket är 5 miljoner mer än 2010. Vinsten gick ned med tre miljoner till 469 miljoner och rörelsemarginalen var kvar på 32 procent.

Under året tvingade Post- och telestyrelsen Teracom att sänka priserna för rikstäckande analogradio (SR-s fyra FM-nät) och digital-TV, vilket påverkade resultatet.

”Intäkterna för de reglerade produkterna inom TV och radio minskade. Detta kompenserades dock av ett ökat antal affärer inom regionalisering och övriga telekomtjänster samt kostnadseffektivisering” skriver Teracom i bokslutskommunikén.

Mer:
Ladda ned Teracoms bokslutskommuniké som PDF här.

Share