Ökad vinst för Teracom

Teracoms rörelseresultat för 2013 blev 638 miljoner kronor, vilket är 137 miljoner mer än resultatet för 2012. Omsättningen gick ned med 0,6 procent till 3,875 miljarder kronor.

Segmentet Teracom Sverige, där utsändningsverksamheten ingår, omsatte 1,517 miljard kronor och gjorde en vinst på 461 miljoner. Omsättningen gick upp 33 miljoner medan vinsten minskade med 9 miljoner.

”Koncernens radioaffär fortsätter att vara relativt stabil. Aktörerna i Sverige avvaktar vad som händer kring digitaliseringsfrågan. En proposition presenterades av den svenska regeringen i mitten av juni 2013, men ett besked i frågan väntas först hösten 2014. Utgångspunkten är att FM-sändningarna ska upphöra 2022” skriver Teracom i bokslutskommunikén.

Share