NRK måste skära ned mer

TV-avgiften i Norge höjs med 45 kronor nästa år, enligt den nya borgerliga regeringens budget. Det är bara hälften av den ökning som NRK hade föreslagit och räcker inte för att täcka in kostnadsökningarna, säger NRK som nu aviserar nedskärningar.

”Jag är väldigt besviken eftersom vi från början har lagt in en effektivisering och NRK har extra kostnader för satsningen på digitalradio och för säkerhets- och beredskapsåtgärder. Det gör att vi måste effektivisera för i storleksordningen 150 miljoner kronor” säger NRK-chefen Thor Gjermund Eriksen till Kampanje.

NRK-chefen har tidigare sagt att personalstyrkan i bolaget ska reduceras med 100 anställda, men beskedet från regeringen kan nu göra att fler måste sluta.

Share