Norge: Radiolyssningen minskar mindre än väntat

Radiolyssningen i Norge har minskat efter att de stora kanalerna har lämnat FM-bandet. Men nedgången är mindre än branschen hade förväntat. I den första nedsläckningsregionen Nordland är den knappt märkbar.

Radions räckvidd i Norge har hittills i år gått ned med tre procentenheter till 64,1 procent, enligt den nationella PPM-mätningen från Kantar TNS.

”Det här är starka radiosiffror i den största omläggningen som norsk radio har genomgått. Inför radioskiftet togs det höjd för en tillfällig nedgång i lyssningen, för att ge lyssnarna tid att göra omställningen. Nedgången är lägre än vad vi hade förväntat” säger Ole Jørgen Torvmark, som är chef för Digitalradio Norge, som ägs av NRK, P4 och Bauer.

Nordland var den första regionen där de nationella kanalerna lämnade FM. Där var radiolyssningen under andra kvartalet på nästan samma nivå som motsvarande period förra året. Enligt CATI-undersökningen (som görs via telefon) lyssnade 64,2 procent på radio varje dag, mot 64,8 procent förra året.

”Siffrorna måste tolkas som att lyssnarna har starka radiovanor. Nordlandsbor har uppenbart börjat använda sina digitala radioapparater och följt med in i den nya radiotiden. Detta har skett i takt med de prognoser som Kantar TNS gjorde inför släckningen och som vi förväntar att se i resten av landet nästa år” säger Ole Jørgen Torvmark.

Även i andra regioner har radions räckvidd varit stabil. Kommersiell radio har klarat sig bra, medan lokalradio – som får fortsätta sända på FM överallt utom i de största städerna – går upp i en del regioner och ned i andra. För en del stationer har ökningen varit spektakulärt stor. NRK har däremot drabbats av en nedgång i de områden där de endast sänder digitalt.

”På FM hade NRK tre av fem rikstäckande kanaler. Med digitaliseringen har konkurrensen ökat betydligt och det speglas naturligtvis i lyssnarsiffrorna. NRK har också gått före och stängt av FM-sändarna tidigare än våra konkurrenter i flera av släckningsområdena. Utvecklingen ser ut som förväntat” säger NRK-s radiochef Jon Branæs.

Den kommersiella radion ökade sina reklamintäkter med 1,4 procent under andra kvartalet enligt statistik från IRM.

”Att intäkterna till kommersiell radio står sig så starka även ett år när FM släcks säger mycket om vilket srtyrka radio har som annonskanal och inte minst om hur bra digitaliseringen av radio går i Norge” säger P4-chefen Kenneth Andresen.

Share