Norge nära målet för digitalisering

45 procent av norrmännen lyssnar varje dag på radio via en digital plattform. Det visar den senaste kvartalsrapporten.

En viktig anledning till att det digitala lyssnandet ökat är att de tre nya heldigitala kanalerna NRK P1+, NRK P13 och P6 Rock har lanserats sedan i höstas. En annan är en kraftig ökning i försäljning av DAB-mottagare i julhandeln.

Antalet norrmän som lyssnar digitalt har ökat från 1,2 till 1,3 miljoner sedan föregående kvartal. Den största tillväxten sker i åldersgruppen över 60 år, medan lyssningen bland de yngsta tvärtom gått ned.

Undersökningen visar att 44 procent av de norska hushållen äger en DAB-mottagare, vilket motsvarar 1,6 miljoner radioapparater. Drygt 370 000 av dessa finns i bilar.

”Den här tillväxten visar att vi ligger bra till när det gäller att nå målet på 50 procent digital användning före 2015. Det är en av förutsättningarna för att FM-nätet ska kunna släckas ned 2017” säger Digitalradio Norges VD Ole Jørgen Torvmark.

Share