NENT utser ”head of people and culture”

Sahar Kupersmidt.
Foto: Gunnar Ask.

NENT Group har utsett Sahar Kupersmidt till ”senior vice president & head of people and culture”. i den nyinrättade rollen ska Kupersmidt ha ansvar för HR-avdelningarna inom NENT och för att ”attrahera, utveckla och behålla talangfulla medarbetare”.

Sahar Kupersmidt tillträder 1 juni och kommer att ingå i koncernledningen. Hon började på NENT 2007 och har haft flera ledarpositioner inom bolaget.

”NENT Groups framgång bygger på ledande plattformar, det bästa innehållet och dedikerade och kunniga medarbetare. Våra anställda är alltid i fokus för allt som vi gör, de präglar bolagets kultur och lever våra värderingar. Den nya koncernfunktionen gör det möjligt att än bättre attrahera, motivera och behålla branschens mest kompetenta medarbetare. Sahar har haft framgångsrika ledarpositioner inom NENT Group och dessutom varit ansvarig för vårt interna Challenger-program, och hon är drivande i vårt arbete med jämställdhet och mångfald för en inkluderande arbetsplats. Sahars energi, passion och inspiration är avgörande för att vidare utveckla NENT Groups medarbetare och vår kultur” säger NENT Groups VD och koncernchef Anders Jensen.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share