MTG välkomnar regeringens förslag

Christer Modig, chef för MTG-s radioverksamhet i Sverige.

Christer Modig, chef för MTG-s radioverksamhet i Sverige.

MTG-s radiochef Christer Modig säger att MTG välkomnar det förslag som regeringen i dag lade fram om nya villkor för den kommersiella radion inför nästa tillståndsperiod.

”Vi är övertygade om att förslaget kommer att innebära större mångfald och bättre förutsättningar för den kommersiella radion och vi ser nationella tillstånd som en nödvändighet för att vi ska kunna utvecklas och äntligen konkurrera med public service på riktigt” säger Christer Modig.

Share