MTG Radio sålde mindre reklam

Den sammanlagda försäljningen för MTG Radio i Sverige, Norge och Baltikum minskade under första kvartalet. Det skriver MTG i sin kvartalsrapport.

Radioaktiviteterna redovisas inte separat i rapporten, men omsättningen för ”Nice Entertainment, MTGx, Radio” fördubblades till 483 miljoner kronor. Det beror främst på köpen av DRG, Novemberfilm och Nice Entertainment förra året. Förlusten för segmentet blev 64 miljoner kronor – nästan en fyrdubbling jämfört med första kvartalet 2013.

Rörelsekostnaderna ökade ”betydligt” som följd av uppköpen av studiobolagen, tillväxt inom innehållsproduktion och investeringar i den ”digitala acceleratorn” MTGx. Samtidigt gjordes dock besparingar i radioverksamheten.

Hela MTG-koncernens omsättning ökade med 13 procent till 3,597 miljarder kronor, vilket är nytt rekord. Det totala rörelseresultatet inklusive intressebolag minskade samtidigt med en tredjedel till 301 miljoner kronor.

Share