Kropp & själ fälldes för uteblivet genmäle

Granskningsnämnden för radio och TV har fällt P1-programmet Kropp & själ.

I programmet berättades om en läkare, som saknade legitimation och behandlade cancerpatienter med icke-vetenskapliga metoder. Läkaren begärde genmäle efter sändningen, men fick det inte. Nämnden anser att programmet därför bröt mot bestämmelsen om genmäle.

Vid samma möte i granskningsnämnden fälldes även närradiostationen Radio Krokom. Här gällde beslutet sändningsbeteckning, otillbörligt gynnande och utformning av sponsringsmeddelande.

Share