Danmark: Utlysning av FM5-tillståndet

Nova FM:s morgonshow Go’nova. Foto: Bauer Media.

Sändningstillståndet för Danmarks femte rikstäckande FM-nät ”FM5” utlystes idag för perioden 20 november 2022-19 november 2030.

Bauer Media-stationen Nova FM har tillståndet sedan 2008, då det övertogs från TV-kanalen TV2. Tillståndet förnyades 2014, då i konkurrens med MTG (nuvarande NENT).

Avgörande för vilket bolag som får tillståndet är bedömningar av ekonomiska förutsättningar (40 procent), erfarenhet av radio- och medieverksamhet (40 procent) samt planer för digital distribution (20 procent).

Ett antal innehållskrav är kopplade till tillståndet. Det ska erbjudas minst 400 timmar nyhetssändningar per år under dagtid (06.00-00.00) fördelat på korta nyhetssändningar och längre aktualitetsmagasin. Dessutom ska nyheterna täcka in hela Danmark.

Det blir ingen årlig koncessionsavgift för tillståndet. Istället ska kanalen betala en avgift på omsättningen: 5 procent på omsättning över 75 miljoner kronor, 10 procent på den mellan 100 och 200 miljoner och 15 procent på den över 200 miljoner.

Ansökningar om FM5 ska vara inne hos Radio- og TV-nævnet senast 20 april och en lista över ansökningarna publiceras två dagar senare. Ett beslut tas 23 juni och offentliggörs 28 juni.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share