Danmark: Detaljerade krav på privat public service

Det blir detaljerade programkrav på Danmarks nya privata public service-radio.

Nästa år får Danmark en ny privatägd men licensfinansierad radiostation med inriktning på aktualiteter. Igår släppte kulturdepartmentet ett remissförslag som innehåller en lång rad krav på kanalen.

När det gäller nyheter ska kanalen sända fem minuter långa nyhetsbulletiner varje timme dygnet runt. Det blir även dagliga fördjupande nyhetsmagasin, satir och kulturnyheter. På dagtid begränsas musiken till högst en femtedel av sändningstiden. Kanalen ska dessutom lägga ut 20 procent av programtiden på externa producenter.

Vinnaren av koncessionen utses genom att kulturdepartementet tar hänsyn till tre kriterier.

– Kvaliteten och realismen i driftsplanen.
– Storleken på det bidrag som ansökarna efterfrågar (högst 800 miljoner danska kronor för den åttaåriga tillståndsperioden).
– Programinnehållet.

I bedömningen viktas de tre delkriterierna till 35, 25 respektive 40 procent.

De som söker koncessionen ska redovisa en programtablå och en affärsplan för hela tillståndsperioden, med upplysningar om budget, intäkter, utgifter och förväntad vinst.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share