DAB-motion till Centerns partistämma

Om det ska bli en övergång till DAB-radio behövs en mer genomarbetad analys, skriver Centerpartiets partistyrelse i ett svar på en motion till partiets partistämma i Malmö i slutet av månaden.

”Låt oss göra som Norge och införa DAB-radio nu” föreslår centerpartisten Yvonne Andrén från Bollebygd i sin motion.

Partistyrelsen skriver i sitt svar att alliansregeringen beslutade om att införa DAB, men konstaterar att den nuvarande regeringen har beslutat att inte gå över till digitalradio. Partistyrelsen tycker att ”ett eventuellt byte av teknik kräver en mer genomarbetad analys för att ett välgrundat beslut ska kunna fattas”. DAB ger ett större radioutbud i hela landet till en lägre sändningskostnad, men övergången innebär också kostnader för den enskilde, skriver de också.

Om DAB ska införas har Centerpartiet några krav.

”För Centerpartiet är inte det viktiga vilken teknik som används utan att den uppfyller ett antal centrala kriterier. Dessa är att tekniken måste ha minst motsvarande täckning i yta som FM har idag, att säkerheten i systemet är säkrad, att de demokratiska aspekterna är säkrade samt att det är sämhällsekonomiskt försvarart” skriver partistyrelsen i sitt svar.

Share

One Comment

  1. Roy Sandgren

    Tillstånden utdelade, men tyvärr nationell radio på de lokal MUX och det begränsar konkurrensen. Skall starta 1 Oktober , men MTG/BM har misslyckas sköta detta. 3 års uppskov