Charlotte Ingvar-Nilsson blir chef för MPRT

Regeringen utsåg i dag Charlotte Ingvar-Nilsson till ny generaldirektör för Myndigheten för press, radio och TV.

Charlotte Ingvar-Nilsson har senast varit enhetschef och departementsråd på Kulturdepartementet och innan dess rättschef på Post- och telestyrelsen. Hon har även varit huvudsekreterare i utredningen om den framtida kommersiella lokalradion.

MPRT-s förra chef Magnus Larsson utsågs förra sommaren till ny generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier.

Share