Carl-Johan Broms och Mittmedia söker tillstånd

Carl-Johan Broms, som fram till 1999 var chef för Radio City i Stockholm, har skickat in ansökningar om alla de sju regionala reklamradiotillstånden i Stockholm. Carl-Johan Broms var 2001 en av tre tidigare SBS-personer som lanserade webbradioprojektet Radio.se. Han är idag säljchef på Digital Inn.

Dagstidningskoncernen Mittmedia har ansökt om tillstånden i Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Gävle, Jämtland, Västernorrland och Örnsköldsvik. Mittmedia har dagstidningar i alla de nämnda regionerna.

Torsdagen är den sista dagen att lämna in ansökningar om de regionala tillstånden till Myndigheten för press, radio och TV.

Share